logo

 • Harald Welzer2
 • Juliet Schor-4
 • DSC 0116-banner
 • michel bauwens 2
 • vandana shiva 38-3
 • p5
 • p6b
 • p4
 • SaskiaSassen1
 • Harald Welzer
 • Juliet Schor
 • Ecopolis 2015
 • Michel Bauwens
 • Vandana Shiva
 • Rob Hopkins
 • Het Groene Boek 2012
 • Dennis Meadows
 • Saskia Sassen

Laatste bijdragen schrijversgemeenschap

 • Home
maandag, 08 oktober 2012 07:25

Boek in de kijker: Einde aan de groei

Heinberg_coverVijf jaar na de start van de financieel-economische crisis denken we nog steeds dat de oplossing ligt in het teruggrijpen naar oude recepten. Maar de economische groei zoals we die kenden in de tweede helft van de 20ste eeuw, kunnen we onmogelijk herhalen. We moeten werk maken van een nieuw economisch model, van een groeieconomie overstappen naar een economie die zich voegt naar de grenzen van onze eindige planeet. Het eerste wat we moeten doen om ons daarop voor te bereiden, is de uitdaging in haar volle omvang zichtbaar te maken. En daarvoor is dit boek van groot belang.

Oikos realiseerde samen met uitgeverij Jan Van Arkel de vertaling van Richard Heinbergs boek The End of Growth: Adapting to Our New Economic Reality. In dit werk confronteert Heinberg ons met het inzicht dat we ons zowel financieel als ecologisch niet langer uit de schuld kunnen lenen.

maandag, 10 september 2012 12:11

Boeklancering 'Mensen maken de stad'

Vrijdag 7 september werd de nieuwe Oikos-publicatie Mensen maken de stad gelanceerd in de Gentse Minardschouwburg. Meer dan 150 geïnteresseerden waren aanwezig op een boeiende studienamiddag met ook een artistieke insteek, dankzij de samenwerking met Vooruit.

maandag, 03 september 2012 14:22

Mensen maken de stad

COVER mensen maken de stad RGB2De voorbije twee jaar bouwde Oikos een academisch netwerk uit op het vlak van stedelijkheid. Twintig onderzoekers en professoren uit verschillende domeinen maakten een analyse op van de 'staat van de stad'. Hoe staat het onder meer met wonen, ecologie, participatie en diversiteit in de stad? Vanuit deze analyse schetsten ze de grote uitdagingen en de krachtlijnen voor een toekomstgerichte stad. Het resultaat van deze denkoefening is het boek Mensen maken de stad. Bouwstenen voor een sociaal-ecologische toekomst. Een uitgave van EPO, met bijdragen van onder meer Stijn Oosterlynck, Eric Corijn, Filip De Rynck en Pascal De Decker.

maandag, 03 september 2012 13:50

Oikos 62

Het nieuwste Oikos-nummer bevat een diversiteit aan verhalen, van onthullingen die ons niet bepaald vrolijk stemmen tot hoopgevende initiatieven. Stof tot nadenken, maar ook mogelijkheden om actie te ondernemen. Want niets doen is geen optie.

Gelijkheid en rechtvaardigheid voor de 21ste eeuw? Oikos mocht voot Oikos 61 het oor te luister leggen bij een bonte mix van praktijk-, beleids- en academische mensen.   

maandag, 21 mei 2012 12:32

Lezing Carolyn Steel: Hungry City

Hungry_CityHoe komt voedsel op ons bord terecht, we staan er nauwelijks bij stil. We wonen massaal in de stad, en we zijn ons zelden bewust van de relatie die er bestaat tussen onze leefomgeving en onze voeding. Carolyn Steel brengt de band tussen voedsel en stad op unieke wijze aan het licht in haar bestseller Hungy City, een enthousiast en visionair boek, dat in het Nederlands als De hongerige stad verscheen.

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.