logo

 • Harald Welzer2
 • Juliet Schor-4
 • DSC 0116-banner
 • michel bauwens 2
 • vandana shiva 38-3
 • p5
 • p4
 •                                    

 • Harald Welzer
 • Juliet Schor
 • Ecopolis 2017
 • Michel Bauwens
 • Vandana Shiva
 • Rob Hopkins
 • Dennis Meadows
 • Yochai Benkler
 • John Restakis

Laatste bijdragen schrijversgemeenschap

 • Home

Het volledige programma is gekend voor de boeklancering.

Hieronder kan je een gedetailleerde beschrijving terugvinden. 

19u00  Dirk Holemans: Verwelkoming: een nieuwe samenleving vraagt een nieuw beleid

 19h10  Stijn Oosterlynck: Solidariteit hier en nu: vier handvatten voor concrete actie. 

 19h25  Vraaggesprek met Lien Gijbels (Samenlevingsopbouw Brussel - alternatief woonproject Leeggoed): Hoe ga je als professional om met het spanningsveld tussen integratie in de bestaande samenleving en de nood tot transformatie ervan? In mensentaal: blijven we de woonnood pikken of schieten we beter zelf in actie?

 19h40  Vraaggesprek met Samad Bouakka van CollectActif (Brussel): Over praktijken van burgerschap door mensen zonder burgerschapsstatuut. Hoe ga je om met het spanningsveld tussen tijdelijke en duurzame vormen van solidariteit? Hoe belangrijk is het om coalities aan te gaan met andere partners?

 19h55  Panelgesprek met Charlotte Nollet (Tower Automotive Gent) en Saida Isbai (ACV-diversiteit): Wat betekenen superdiversiteit en solidariteit op de werkvloer? Wat is de verantwoordelijkheid van bedrijven en vakbonden in de totstandkoming van solidariteit? 

 20h20  Nick Schuermans: Bij wijze van besluit: Vijf strategieën om om op een professionele manier werk te maken van solidariteit in superdiversiteit

 20h45 Receptie (aangeboden door Denktank Oikos)

 Ben je nog niet ingeschreven? Dan kan je dit doen via deze link.

Vlaanderen is ondertussen superdivers geworden. In onze steden – zeker in bepaalde wijken ervan - is er amper nog sprake van een culturele meerderheid. Als leraar, leerling, werkgever, werknemer, buur, buurtwerker, vakbondsmilitant, vrijwilliger, sportbeoefenaar, trainer of jeugdwerker worden we daarom allemaal geconfronteerd met culturele verschillen.

In dit boek lees je hoe solidariteit in superdiversiteit vorm krijgt, op basis van het grootschalig DieGem-onderzoek. Dat bestudeerde 32 verschillende plaatsen waar mensen van diverse afkomst elkaar ontmoeten. Concreet gaat het om een brede waaier aan scholen, bedrijven, buurtpleintjes, sociale woonwijken, sportclubs, jeugdprojecten, enz.

Rechtsprofessor Yochai Benkler vertelt hoe nieuwe vormen van wereldwijde online samenwerking een globale culturele revolutie kunnen veroorzaken. Mensen zijn meer collectief ingesteld dan verondersteld. MO* interviewde de Israelisch-Amerikaanse professor die op 14 oktober een lezing geeft in Bozar in Brussel.

Yochai Benkler begreep snel na de doorbraak van het internet dat nieuwe online samenwerkingsvormen zoals Wikipedia of Linux aan een geheel nieuwe economische logica beantwoorden. Hij specialiseerde zich in de digitale cultuur van de netwerksamenleving en werkte aan een samenhangende economische visie die ons voorbij de oude tegenstelling loodst van de staat tegenover de vrije markt.Volgens de rechtsprofessor van de Harvard Universiteit staan we mogelijk aan het begin van wereldwijde culturele revolutie die een enorme disruptie kan teweegbrengen.‘Privébezit, patenten en de vrije markt zijn niet de enige manieren om een samenleving efficiënt in te richten, zoals de neoliberale ideologie wil doen geloven. De zogeheten commons bieden ons vandaag een coherent alternatief’, aldus Benkler.

Pagina 1 van 3

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.