logo

 • Harald Welzer2
 • Juliet Schor-4
 • DSC 0116-banner
 • michel bauwens 2
 • vandana shiva 38-3
 • p5
 • p4
 •                                    

 • Harald Welzer
 • Juliet Schor
 • Ecopolis 2017
 • Michel Bauwens
 • Vandana Shiva
 • Rob Hopkins
 • Dennis Meadows
 • Yochai Benkler
 • John Restakis

Laatste bijdragen schrijversgemeenschap

 • Home
vrijdag, 08 september 2017 14:04

Ecopolis 2017

Hoe we ons informeren, kennis delen, actievoeren, vriendschappen sluiten, daten, werken, gamen… we doen het steeds meer digitaal. Na decennia van individualisering en fragmentering, is een van de grote uitdagingen van onze tijd het opnieuw bepalen van ‘een wij’. Wat betekent ‘samen’ vandaag, en wat kunnen we ‘samen doen’?

woensdag, 06 september 2017 10:19

Yochai Benkler - Cooperation in Digital Times

Yochai Benkler is wereldwijd een belangrijke inspiratiebron voor de mogelijkheden die internet aan burgers biedt. Benkler was de eerste denker om de innovatieve kracht te erkennen van burgers die via internet gedecentraliseerd en samen zaken organiseren en produceren. Denk aan Wikipedia of open source software. Hiervoor muntte hij het begrip commons-based peer production.

In zijn boek The Penguin and the Leviathan: How Cooperation Triumphs over Self- Interest ontkracht Benkler het dominante mensbeeld van competitie en zelfbelang en vervangt dat door een beeld gebaseerd op solidariteit en samenwerking. Vanuit dit nieuwe perspectief kunnen burgerbewegingen efficiënter worden, betere technologie ontwerpen, onze economische systemen hervormen enz.

 

Vlaanderen is ondertussen superdivers geworden. In onze steden – zeker in bepaalde wijken ervan - is er amper nog sprake van een culturele meerderheid. Als leraar, leerling, werkgever, werknemer, buur, buurtwerker, vakbondsmilitant, vrijwilliger, sportbeoefenaar, trainer of jeugdwerker worden we daarom allemaal geconfronteerd met culturele verschillen.

In dit boek lees je hoe solidariteit in superdiversiteit vorm krijgt, op basis van het grootschalig DieGem-onderzoek. Dat bestudeerde 32 verschillende plaatsen waar mensen van diverse afkomst elkaar ontmoeten. Concreet gaat het om een brede waaier aan scholen, bedrijven, buurtpleintjes, sociale woonwijken, sportclubs, jeugdprojecten, enz.

Pagina 1 van 2

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.